Nasza Wiedza | W jaki sposób możemy oszczędzać?

W jaki sposób możemy oszczędzać?

19 marca 2013 admin 0

Osoby, które chciałyby zabezpieczyć się przed niekorzystnym dla nich scenariuszem otrzymania w przyszłości emerytury w wysokości ok.30% swojego ostatniego wynagrodzenia, powinny zdecydować się na oszczędzanie […]

Dlaczego powinniśmy oszczędzać?

19 marca 2013 0

Według danych ZUS, w I kwartale b.r. stopa zastąpienia wyniosła 57,9%, a w całym 2010 roku wynosiła 60,2 %. Stopa ta określa relacje przeciętnej wypłaty […]

Nasza Wiedza | Inwestowanie w przyszłość , a szczególnie odkładanie kapitału na przyszłą emeryturę, ma sens. Pokazuje to bardzo proste wyliczenie. Jeśli przez kolejne 30 lat, będziemy odkładali 200 złotych miesięcznie, po tym czasie ( przy 5 % stopie zwrotu) zgromadzimy 167 tysięcy złotych.

Inwestowanie w przyszłość , a szczególnie odkładanie kapitału na przyszłą emeryturę, ma sens. Pokazuje to bardzo proste wyliczenie. Jeśli przez kolejne 30 lat, będziemy odkładali 200 złotych miesięcznie, po tym czasie ( przy 5 % stopie zwrotu) zgromadzimy 167 tysięcy złotych.

19 marca 2013 admin 0

Eksperci podkreślają, że na emeryturę warto oszczędzać jak najwcześniej. Nawet niewielkie kwoty konsekwentnie odkładane, sprawią, że na emeryturze będziemy mogli żyć z klasą. Mająca miejsce […]

Nasza Wiedza | Operacje bankowe

Operacje bankowe

12 marca 2013 admin 0

Do podstawowej działalności banków należy gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych. W działalności tej można wyodrębnić czynności bankowe, […]

Nasza Wiedza | Zasady naliczania odsetek

Zasady naliczania odsetek

12 marca 2013 admin 0

Cena ta jest określana mianem odsetek. Osoby prawne i fizyczne korzystając ze środków pieniężnych banków są ich dłużnikami, banki zaś wierzycielami. Osoby te są zatem […]

Nasza Wiedza | Stopy procentowe

Stopy procentowe

12 marca 2013 admin 0

W teorii oczekiwania zakłada się, że oprocentowanie lokat długoterminowych musi odpowiadać przeciętnej stopie procentowej oczekiwanej w krótkim okresie. Jeżeli np. można pozyskać środki na rynku […]

Nasza Wiedza | Wnioski z obserwacji rynku

Wnioski z obserwacji rynku

12 marca 2013 admin 0

Z obserwacji rynku finansowego wynikają następujące wnioski: –    długoterminowa stopa procentowa jest w normalnych warunkach wyższa od krótkoterminowej, –    stopy krótko- i długoterminowe zmieniają się […]

Nasza Wiedza | Odsetki i procent składany

Odsetki i procent składany

12 marca 2013 admin 0

W rachunku odsetek prostych podstawą ich naliczenia jest – w ustalonym przedziale czasowym – wartość początkowa kapitału (Ko). Formuła obliczania odsetek prostych ma postać: O […]

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

12 marca 2013 0

Perspektywa szybkich zysków jest kuszącą dla wielu z nas. Możliwość najszybszego wzbogacenia się daje przede wszystkim giełda, gdzie możemy kupować i sprzedawać akcje. Ta forma […]

Nasza Wiedza | Inwestycje w złoto

Inwestycje w złoto

12 marca 2013 admin 0

Jedyną pewną inwestycją, nie narażoną na wpływy rynku jest złoto. Od lat jego wartość nie spada, co oznacza, że jest to jedyny bezpieczny pod względem […]

1 2