Nasza Wiedza | Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe

12 marca 2013 admin 0

Kredyty obrotowe należą do najczęściej stosowanych form finansowania obcego przedsiębiorstw. Najistotniejszym celem udzielania kredytu obrotowego jest uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. […]

Kredyt inwestycyjny

12 marca 2013 0

Kredyt inwestycyjny zapewniają podmiotom gospodarczym środki na sfinansowanie nakładów potrzebnych do powiększenia lub modernizacji majątku trwałego. Z kredytu inwestycyjnego mogą być finansowane inwestycje materialne (np. […]

Kredyt w rachunku bieżącym

12 marca 2013 0

Kredyt w rachunku bieżącym jest formą kredytu obrotowego. Przeznaczony jest on jak każdy kredyt obrotowy na potrzeby bieżące przedsiębiorców  mających rachunek bankowy w danym banku. […]

Nasza Wiedza | Kredyt otwarty

Kredyt otwarty

12 marca 2013 admin 0

Drugą podstawową formą kredytu w rachunku bieżącym jest kredyt otwarty, udzielany na podstawie oddzielnej umowy na okres od kilku miesięcy do roku. Upoważnia on klienta […]

Polityka Banków

12 marca 2013 0

By móc trafnie podejmować decyzje dotyczące wyboru banku z którego usług będziemy korzystać, zastanówmy się po czym poznać dobry bank. Na pewno dobrym bankiem nazwiemy […]

Strategia Cenowa

12 marca 2013 0

Dla większości klientów cena jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze banku. Klient przed podjęciem decyzji porównuje oferty różnych banków i z reguły wybiera […]

Czynniki decydujące o cenie usług bankowych

12 marca 2013 0

W 1993 roku, w wyniku prowadzenia przez banki polityki stopy procentowej lokat niższej od stopy inflacji, zmalały oszczędności klientów indywidualnych w bankach. Zainteresowanie lokatami długoterminowymi […]

Nasza Wiedza | Kredyt a pożyczka

Kredyt a pożyczka

12 marca 2013 admin 0

Mimo, że z prawa bankowego wynika, że kredytu udziela się na finansowanie określonego celu to jednak w przypadku niektórych kredytów np. kredytu lombardowego czy kredytu […]

1 2 3 4