Wielka nierzadnica

2 września 2015 admin 0

W Starym Testamencie Pan Bóg nazywał swój wybrany naród – Izraela, swoją żoną, a siebie jej mężem, jej małżonkiem. Iz 54, 5; Oz 2,4. Zaś […]