Wiele osób zastanawia się jak przenieść środki z PPE na IKE. Dzięki wprowadzeniu IKE czyli indywidualnych kont emerytalnych możemy dokonać transferu naszych środków z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE i odwrotnie.

Nasza Wiedza | Wiele osób zastanawia się jak przenieść środki z PPE na IKE. Dzięki wprowadzeniu IKE czyli indywidualnych kont emerytalnych możemy dokonać transferu naszych środków z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) do IKE  i odwrotnie.

Taka możliwość jest bardzo istotna gdy osoba oszczędzająca była uczestnikiem PPE i po pewnym czasie z różnych przyczyn zmieniła miejsce pracy- na firmę, która nie prowadzi PPE. Niegdyś, w takich momentach pieniądze zgromadzone na PPE pozostawały tam do ukończenia przez osobę 60 roku życia- dodatkowo oszczędzający nie mógł opłacać kolejnych składek. Sytuacje tego typu określa się  „zamrożeniem środków”.

Dzięki Indywidualnym Kontom Emerytalnym pracownik może przenieść swoje środki z PPE byłego pracodawcy na własne IKE, dokonywać kolejnych wpłat i dalej powiększać swoje środki emerytalne.

Decydując się na transfer środków, musimy zdawać sobie sprawę, że przenieść możemy jedynie całość środków zgromadzonych na koncie, niemożliwe jest przeniesienie części kapitału.

W przypadku przeniesienia kapitału z IKE na PPE istnieje ograniczenie, w wyniku którego w określonym roku kalendarzowym nie będzie można zawrzeć kolejnej umowy  o prowadzenie IKE.

Musimy pamiętać o dodatkowych ograniczeniach- jeśli osoba oszczędzająca dokona przeniesienia środków z pracowniczego programu emerytalnego na IKE a później dokonała wypłaty całości zgromadzonego kapitału z IKE. Pieniądze wypłacić zanim przeszedł  na emeryturę.

W takich przypadkach, potrącone zostaje 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do PPE i przekazane następnie na IKE w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( którym zarządza ZUS) czyli na I filar.

Możemy powiedzieć, że część środków zostaje przeniesiona z III na I filar.

Pamiętajmy. Wybór indywidualnego programu emerytalnego uzależniony jest przede wszystkim od sytuacji w jakiej się znajdujemy.

PPE*- pracowniczy program emerytalny

IKE*- indywidualne konto emerytalne

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*